09.00 – 18.00

ראשון – חמישי

טלפון

054-4331772

מקרקעין

מקרקעין

רישום זכויות במקרקעין

המשרד מטפל ברישום זכויות בחברה משכנת וברשות מקרקעי ישראל. ישנם מקרים רבים בהם רישום זכויות בעייתי של נכס למעשה "מקפיא" משפטית את העברת הזכויות בנכס.

הדבר מתרחש פעמים רבות רישום זכויות של בעל זכויות לא הושלם או התעכב מסיבות שונות (עיכוב בהמצאת אישורי מיסים, פטירה מבלי שהוצא צו ירושה ועדכון במרשם המקרקעין לדוג' או אישורים שונים מהרשויות).

המשרד עוסק בהשלמת רישום זכויות בתיקים מורכבים שבהם רישום הזכויות טרם הושלם מזה שנים רבות. הטיפול המשפטי ברישום הזכויות כמו גם במסגרת עסקת מקרקעין.

צור קשר

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue