09.00 – 18.00

ראשון – חמישי

טלפון

054-4331772

ליווי משפטי מא' ועד ת'. ייצוג במהלך משא ומתן, עריכת בדיקות מקדמיות, עריכת הסכם עד להשלמת העסקה ולרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל. במסגרת עיסקת מקרקעין ישנן בדיקות מקדמיות אשר חובה לבצען טרם כניסה להתקשרות חוזית. 

ייצוג רוכשים– ייצוג רוכשים נושא עימו סיכונים רבים שכן הכלל המסחרי הנהוג הוא "ייזהר הקונה", משמעות הדבר היא שעל עורך הדין המייצג את הרוכש לבצע בדיקות במספר מישורים- זאת בכדי לתת אור ירוק להתקדם בעיסקה.

על אף האמור לעיל, גם על המוכר מוטלת חובת גילוי הנגזרת מחובת תום הלב בביצוע העיסקהעל כך בהמשך מאמר זה, עדיין על המייצג את הקונה לבדוק בדקדקנות את הממכר.

עם היערכות לרכישה או מכירה יש להיוועץ בעו"ד המנוסה בעריכת הסכמים מסחריים וליווי עיסקאות נדל"ן בכדי שהשלב המכריע בחיי רבים יעבור בצורה חלקה ובטוחה.

ייצוג מוכרים  בייצוג מוכרים קיימים היבטים ייחודיים בעיסקה. כפי שאמרנו במאמר זה על המוכר חלה חובת גילוי, חובה אשר נידונה בפסקי דין רבים. על עו"ד המייצג את המוכר ללוות את המוכר בכל השלבים של ביצוע העיסקה ולהנחותו כיצד לפעול על מנת להגן עליו מפני אירועים בלתי צפויים. אירועים בלתי צפויים עשויים להיות חבויות מס שונות הנגזרות מכל עיסקת מקרקעין באופן שונה. בדיקת השלכות תכנוניות, האם קיים היתר לבנייה בפועל, הגדרת האחריות בקשר לנשיאת עלויות הסדרת חריגות בנייה, השלכות משפטיות בקשר עם רישום זכויות עתידיות וכיוצ"ב.

ליווי משפטי ברכישה או בקניית נכס אינו המלצה כי אם הכרח בכדי להגן על זכויותיך.

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue