09.00 – 18.00

ראשון – חמישי

טלפון

054-4331772

מקרקעין

מקרקעין

שיתוף במקרקעין והסכמי שיתוף במקרקעין

בעלות במושע- פעמים רבות ישנם מספר שותפים בבעלות על מקרקעין מבלי שהמקרקעין מחולקים. המצב המשפטי החל על המקרקעין נקרא "בעלות במושע" זהו מצב בו לכל שותף ישנו חלק יחס במקרקעין אשר בא לידי ביטוי בשבר עשרוני מתוך השלם המבטא את. המשרד מטפל בעריכת הסכמי שיתוף המסדירים את מערכת היחסים בין בעלי הקרקע במשותף, ואת אופן ניהול המקרקעין. ההסכם יכול שיחול על דירה, קרקע או בית.

פירוק שיתוף במקרקעין– במקרים בהם בעלי הקרקע מבקשים לצאת מהשותפות, ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף באמצעות בית המשפט. משרדנו מטפל בהגשת תביעות לפירוק שיתוף בכלל הערכאות.

העברה ללא תמורה העברה בין בני משפחה

 אני מטפל בהעברות ללא תמורה של נכסים בין בני משפחה (פעמים רבות קיימת עדיפות בהעברת נכסי מקרקעין בחיים למניעת מחלוקות עתידיות).

במידה ותבקשו לבצע העברה ללא תמורה, אלווה אתכם בייעוץ המתייחס להשלכות הנובעות מהעברות רכושיות בהיקפים גדולים (דוגמא נפוצה היא כאשר בן שנרשמה דירה על שמו המגלה כי אין ביכולתו לקבל משכנתא עבור רכישת דירה – כדירה יחידה)..

משרדנו מטפל בהעברת רכוש בתוך המשפחה כמו גם בהעברת הון בין דורית. לאור אריכות הימים להם זוכים אנשים רבים בשל ההתפתחויות הרפואיות תחום זה זוכה לפריחה ולביקוש גדלים בשנים האחרונות.

הטיפול כולל חלוקת רכוש ועריכת הסכמי ממון בין בני זוג הסכמי מתנה ובתוך המשפחה.

עריכת יפוי כוח מתמשך, עריכת הסכמי מתנה וניהול נכסים וכל עניין הנובע מכך.

להעברות רכוש בין דוריות ישנן השלכות רבות ביניהן השלכות מס אשר למשרדנו יש את המומחיות לטיפול בסוגיות אלו.

צור קשר

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue